logo

Lista privind rândul de așteptare pentru consultații în birourile specialiștilor de profil din cadrul AMSA

IMSP Spitalul Clinic Bălți, vă prezintă informația cuprivire la Rândul de așteptare privindprogramarea pentru consultații în birourile specialiștilor de profil în cadrulDepartamentului AMSA (Centrul Consultativ).

Precizare

În baza Ordinului Ministerului Sănătății și CNAM Nr. 605/133-A din 21.06.2022, începând cu 1 iulie 2022, prescrierea medicamentelor injectabile (insulina) se efectuează exclusiv de medicul endocrinolog. Prin urmare, lista de așteptare la acești specialiști este mai mare din motiv că, pacientul care a primit insulina, automat este reprogramat peste trei luni la o nouă consultație.

![